• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Tábor: Město chce mít energie pod kontrolou

Město Tábor dokončilo v závěru roku 2017 první etapu energeticky úsporných kroků. Jednalo se o zpracování i aktualizace energetických auditů všech městských budov, a to nejen legislativou vyžadovaných. Zároveň bylo cílem odhalit skutečnou energetickou náročnost budov v souvislosti s jejich využitím. Součástí energetických auditů je výpočet nákladů na účinná úsporná opatření dané budovy. Tím si úřad vytvořil zásobník efektivních opatření pro celkové zvyšování úspor energií. V návaznosti na audity provádí Město sladění svého postupu zaváděného systému managementu hospodaření energiemi s normou ČSN EN ISO 50001 tak, aby mohl být celý systém následně certifikován certifikačním orgánem CQS dle platných norem. Plán příprav na certifikaci zahrnuje energetická hospodářství nejen samotného městského úřadu, ale také všech městských organizací a mateřských a základních škol zřízených Městem. Celý proces je naplánován do konce roku 2018. Město si od těchto kroků mimo jiné slibuje nižší náklady na spotřebu energií, přiznává si vlastní odpovědnost nejen za snižování emisí při výrobě energií, ale také ho vnímá jako vlastní konkurenční výhodu a součást image moderního města.
[...]

Související témata ...

Kontakt...

Ing. Daniel Urbánek

Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Tábor: Alternativní pohony v komunální technice

Alternativní pohony v komunální technice

Tábor

Chrudim: "Re-use centrum" - druhý život použitých věcí

"Re-use centrum" - druhý život použitých věcí

Chrudim

Jihomoravský kraj: Kampaň Kraj bez plastu

Kampaň Kraj bez plastu

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Krnov: Město chce být bez plastů

Město chce být bez plastů

Krnov

Moravskoslezský kraj: Na krajském úřadu třídí bioodpad

Na krajském úřadu třídí bioodpad

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj: #KrajBezPlastu

#KrajBezPlastu

Jihomoravský kraj