• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Nový Bor: Svoz odpadu přinese od roku 2025 lepší služby

Zastupitelé Nového Boru rozhodli o vstupu města do dobrovolného svazku obcí EKOD. To městu umožní od roku 2025 zajistit svoz komunálního odpadu prostřednictvím společnosti EKOD Servis, jíž dobrovolný svazek měst a obcí založil. Radnice si od tohoto kroku slibuje lepší kontrolu nad odpadovým hospodářstvím a s tím spojenými náklady a také efektivnější služby. Změna přinese obyvatelům města a jeho částí usnadnění třídění odpadu.

„Ke konci roku 2024 nám končí současná smlouva na svoz odpadu se společností COMPAG CZ. Měli jsme na výběr ze dvou variant. Buď budeme pokračovat ve stávajícím režimu, tedy vyhlásíme veřejnou zakázku, z níž vzejde nový dodavatel služby. Nebo vstoupíme do poměrně nového systému svazku obcí, který se ale za poslední tři roky více než osvědčil, a zároveň převezmeme kontrolu nad finanční stránkou svozu. Velkou výhodou totiž je, že EKOD vrací zisk do provozu,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Vedle toho na rozdíl od současné smlouvy nový systém obstará likvidaci směsného odpadu ve spalovně. Město tím zajistí energetické využití odpadu a s předstihem splní požadavky legislativy, která od roku 2030 počítá s úplným zákazem skládkování.

Nový Bor nyní ročně stojí svoz a likvidace veškerého odpadu 16 milionů korun, na poplatcích od občanů přitom získá jen 8 milionů korun. Cena poplatku za odpad přitom zůstává po dva roky stejná, tedy 700 korun.
[...]

Nový Bor

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu