• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Frýdek-Místek: Úspory energie ve školních budovách

Základní informace

Název obce/města/regionu: Frýdek-Místek
Kontakt: Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Příjmení, jméno: Ing. Pavel Osina
Organizace: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01
E-mail: osina.pavel@frydekmistek.cz
Telefon: 558 609 278
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V souladu s koncepcí Moravskoslezského kraje v oblasti životního prostředí, s koncepcemi na úseku ochrany ovzduší a Územní energetickou koncepcí MSK realizuje statutární město Frýdek-Místek dva projekty, jejichž cílem jsou úspory energie. Provádí se zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí a výměny oken v budovách dvou ZŠ a MŠ, dojde k výrazným energetickým úsporám.
Začátek aktivity: 02.06.2008
Konec aktivity: 30.06.2009

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 43626300
Jak byla aktivita financována? dotace EU + rozpočet města
Detailní rozpis: nespecifikováno

Aktéři

Název: Statutární město Frýdek-Místek
IČO nebo jiný registrační údaj: 00296643
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01
Web: http://www.frydekmistek.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Kromě snížení energetické náročnosti budov dojde ke zlepšení podmínek dětí navštěvujících školu. Jedná se také o děti s poruchami učení a chování, syndromem ADHD, s kombinovanými vadami, s tělesným postižením, se smyslovými vadami, včetně žáků nevidomých a trpících autismem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Realizace obou projektů probíhá mimo topnou sezonu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Zpravodaj Frýdku-Místku + regionální tisk


Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Zlaté Hory: Městská výtopna na spalování dřevěné štěpky

Městská výtopna na spalování dřevěné štěpky

Zlaté Hory

ŠVÝCARSKO: Národní program "Energie pro obce"

Národní program "Energie pro obce"

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Desná: Veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky

Veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky

Desná

Litoměřice: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

Litoměřice

Zlín: Čistší produkce ve zdravotnictví (Baťova nemocnice)

Čistší produkce ve zdravotnictví (Baťova nemocnice)

Zlín

Prostějov: Nízkopodlažní autobusy MHD na plynový pohon

Nízkopodlažní autobusy MHD na plynový pohon

Prostějov